รับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2567

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ด่วน!!!

รวมภาพกิจกรรมและโครงการต่างๆ

อาจารย์สุขุม เสาร์หมื่น และอาจารย์วรัตน์ภูมิ บุญตันทา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนอาชีวศึกษา
(สายอาชีพ) หลักสูตร Language and technology Enrichment for Education CAMP" ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลครูในดวงใจ โดยสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

การประชุม โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพอาชีวศึกษา ปี2565

กิจกรรมต่างๆในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี