ข่าวประชาสัมพันธ์
 

รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่

นางสาวธมลวรรณ ขวัญกอง

นางสาววราภรณ์ ฤทัยกุลมั่นคง

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่ขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย

นำโดยอาจารย์จิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์