กิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 | กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวีร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะนำโดยคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรร์รวีได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ. เทศบาลเมืองแม่เหียะ