ข้อมูลอัพเดทวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ตัวแทนนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี​และเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ลานหน้าหอคำหลวง อุทยาทหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่