ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
– สาขาวิชา ธุรกิจสถานพยาบาล
– สาขาวิชา การบัญชี
(เชี่ยวชาญงานบัญชีในโรงพยาบาล)
– สาขาวิชา การท่องเที่ยว
(เชี่ยวชาญงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
– สาขาวิชา การเลขานุการ
(เชี่ยวชาญงานเลขนุการทางการแพทย์)

ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
– สาขาวิชา ธุรกิจสถานพยาบาล
– สาขาวิชา การบัญชี
(เชี่ยวชาญงานบัญชีในโรงพยาบาล)
– สาขาวิชา การท่องเที่ยว
(เชี่ยวชาญงานท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
– สาขาวิชา การเลขานุการ
(เชี่ยวชาญงานเลขนุการทางการแพทย์)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 053-447755, 089-4436679, 083-7648595
Line id : janrawee.vc
หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

(สมัครเรียนได้ตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ)