กิจกรรม

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นำทีมโดย 

—>ผู้อำนวยการนายนิคม เมฆะ

—>อาจารย์อภิสิทธิ์ แก้วฟู ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ

—>อาจารย์วิมลรัตน์ ยอดคำแปง ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป

—>อาจารย์จันทร์ปภัทร บัวเทพ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน

  1. ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  3. ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  4. รวมถึง การมอบทุนการศึกษาของผู้อำนวยการนายนิคม เมฆะให้นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี