กิจกรรม

 19 กุมภาพันธ์ 2563

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ได้พานักศึกษา ออกดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ในช่วงเช้าได้ไปเยี่ยมชม พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นักเรียนให้ความสนใจ ประวัติศาสตร์ชาวล้านนา กันอย่างมาก

         โดยในช่วงพักกลางวัน ได้พาแวะกินข้าวที่  อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เชียงใหม่ นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ วงโคจรรอบจักรวาล และ ดวงดาว

          ในช่วงบ่าย ได้ไปดำนำ และศึกษาเกี่ยวกับเศรฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ