กิจกรรม

วันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 30​ มกราคม​ พ.ศ.​2563 

ความรู้เรื่อง ไวรัสโคโรน่า และ ฝุ่น PM2.5  ในโครงการ “พื้นที่อากาศดี” 

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรี เมืองแม่เหียะ และคณะ

ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่อง ไวรัสโคโรน่า และ ฝุ่น PM2.5

ในโครงการ “พื้นที่อากาศดี”

นักเรียนได้รับความรู้และนำไปเผยแพร่ในชุมชมได้อย่างถูกต้อง

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรี เมืองแม่เหียะ และคณะ

ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่อง ไวรัสโคโรน่า และ ฝุ่น PM2.5

ในโครงการ “พื้นที่อากาศดี”

นักเรียนได้รับความรู้และนำไปเผยแพร่ในชุมชมได้อย่างถูกต้อง